top of page

REALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V CHOMUTOVSKÉM KLOKÁNKUGranter podpořil výstavbu dětského hřiště v Chomutovském Klokánku, a to finančním příspěvkem ve výši 396 505 Kč. Výstavba tohoto hřiště je nejen důležitá, ale také nezbytná pro poskytnutí vhodného prostředí a podpory pro děti, které se zde ocitnou v těžkých životních situacích.


Klokánek v Chomutově je zařízení, které poskytuje oporu a pomoc dětem, které prošly různými těžkostmi a traumaty. Vstup do tohoto zařízení znamená, že děti se musely vypořádat s obtížnými životními situacemi a často prošly traumatem. Je proto důležité, aby měly vhodné a příjemné prostředí, které jim pomůže se zotavit z těžké životní situace.


Dětské hřiště je jedním z důležitých prvků takového prostředí. Poskytuje dětem bezpečný a radostný prostor, ve kterém mohou relaxovat, hrát si a zapojit se do různých aktivit. Herní prvky, jako jsou houpačky, prolézačky a pískoviště, nejenže podporují jejich motorický vývoj, ale také jim umožňují prožívat radost.


Díky projektu Granter bylo možné vybudovat moderní a bezpečné dětské hřiště, které je plně přizpůsobeno potřebám a věku dětí. Projekt Granter se specializuje na financování projektů pro zlepšování životních podmínek dětí, a jeho příspěvek tak představuje důležitou investici do blaha a rozvoje dětí v Klokánku.


Věříme, že toto hřiště se stane místem nejen radosti a zábavy, ale také místem, kde se děti budou cítit v bezpečí, milovány a podpořeny na své cestě k uzdravení a novému začátku.

bottom of page