top of page
Pomoc dětem
Granter srdce2.png

MALÁ POMOC
VELKÝM SRDCÍM

V boji s dětským onkologickým onemocněním či v péči o týrané děti poskytujeme finance tam, kde to systém přehlíží.

NAŠE POSLÁNÍ

Hlavním posláním projektu GRANTER je pomoc těm nejmenším a ulehčit to těm největším, kteří se o všechno starají.

Narazili jsme na problém podfinancování důležitých pracovních pozic, jako jsou dětští psychologové, data manažeři a vychovatelé na onkologických klinikách fakultních nemocnic a v zařízeních pro děti, které potřebují okamžitou pomoc.

DARUJTE

Darujte na péči o ty nejmenší.

Pošlete dar převodem na náš transparentní účet. Naskenujte tento QR kód v aplikaci vaší banky.

Darujte v naší aplikaci VAKOVAKO. Stačí pár kliknutí a dle libosti si nastavíte, kolik chcete darovat, nebo uvidíte, jak pomáháte.

logo_vakovako.png
app store button.png
google store button.png
qr kod granter.png

2 904 940
celkem zafinancováno korun

24
počet sponzorovaných pracovních pozic

+1 250
dětí, kterým ročně pomůžeme

PROČ JSOU TYTO PROFESE DŮLEŽITÉ?

V očích státu "podpůrné" profese jako např. psychologové, datoví manažeři či vychovatelé jsou do velké míry odkázány na financování mimo veřejné prostředky, tedy od dárců.

 

GRANTER proto poskytuje finanční podporu ve formě grantů, kterými se financuje část mezd systémem opomíjených a velmi důležitých profesí:

DĚTSKÝ PSYCHOLOG VE
FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Dětský psycholog je nepostradatelnou součástí péče o děti. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc jako je Klokánek Fondu ohrožených dětí (FOD) se nacházejí týrané děti, které jsou ohroženy na životě a nežijí v harmonickém prostředí. 

 

Jejich psychický stav není v mnoha případech ideální a je potřeba zásahu profesionála, aby se dítě dokázalo s nelehkou situací vyrovnat.

DĚTSKÝ PSYCHOLOG NA DĚTSKÉ ONKOLOGII

V hematologických a onkologických centrech Fakultní nemocnice Motol v Praze a Fakultní nemocnici Brno se nacházejí děti, které bojují se zákeřnými a mnohdy nevyléčitelnými nemocemi.

 

A i zde je velmi důležitá profesionální pomoc psychologů, protože pro dítě i rodiče není jednoduché se s tak těžkou životní situací vyrovnat, nebo se vrátit po úspěšné léčbě do běžného života.

TETA/STRÝC (VYCHOVATEL) VE FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

V Klokáncích Fondu ohrožených dětí (FOD), má pečující personál (teta/strýc) zásadní úlohu a je nezbytnou součástí denního fungování, kde zastává roli plnohodnotných rodičů.

 

Bez jejich angažovanosti by nemohl Klokánek efektivně plnit své poslání. Pečující personál se věnuje dětem s péčí a oddaností, jakou by očekávali od vlastních rodičů. Každý z nich se stará o 3-4 děti a žije s nimi v bytové jednotce, kde se snaží dětem poskytnout vše, co potřebují.

DATA MANAŽER NA DĚTSKÉ ONKOLOGII

Data manažer se zabývá správou a sběrem dat z klinických hodnocení hematologické a onkologické léčby. Bez nich by tato léčba nemohla postupovat a informace, které si po celém světě sdílejí jednotlivé kliniky, by nebylo jak sdílet a zdokonalovat.

 

Jedná se o nepostradatelnou pozici, díky které se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby pacientů.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ PROGRAMY

  • Financování psychologické péče

  • Financování data manažerů

  • Financování pozice Teta/strýc (vychovatel) ve FOD

DÁLE JSME PODPOŘILI

Kromě grantů poskytnutých na spolufinancování mezd podpořil Nadační fond 2091 tyto související projekty:

Rekonstruované hřiště v Klokánku v Chomutově

Výstavba dětského hřiště pro Klokánka v Chomutově

V Chomutovském Klokánku jsme postavili a financovali dětské hřiště v hodnotě 396 505 Kč. Děti zde dosud neměly vyhovující podmínky pro hru, která je velmi důležitou součástí vyrovnávání se s těžkou životní situací a traumaty.

Rekonstruované oddělení dětské hematologie a onkologie FN Motol

Rekonstrukce oddělení dětské hematologie a onkologie FN Motol

Ve Fakultní nemocnici Motol spolufinancujeme rekonstrukci oddělení Kliniky dětské hematologie a onkologie. Poskytujeme zde dar v celkové hodnotě 488 914 Kč. 

PODPOŘTE GRANTER NA VAKOVAKO

VAKOVAKO je globální dárcovská aplikace, která zjednodušuje dárcovství. Přes ní můžete přispět největším neziskovým organizacím, ale i projektu Granter. Stahujte!

logo_vakovako.png
app store button.png
google store button.png

PODPORUJEME

logo FOD

Fond ohrožených dětí - Klokánek
Granty na psychologickou péči

Granty na pozice Teta/strýc (vychovatel)

logo FN Motol

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Granty na psychologickou péči

logo FN Brno

Klinika dětské onkologie - FN Brno
Granty na data manažery

NAŠI PARTNEŘI

logo STARTEEPO
logo CZEGG VENTURES
logo NEW AGE FUND

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás.

Snímek obrazovky 2022-10-30 v 21.34_edited.png

Tomáš Mikeš
Projektový manažer
+420 739 017 574
tom@nf2091.org

bottom of page