top of page

FOD - KLOKÁNEK DOSTANE FINANČNÍ PODPORU NA PLATY PSYCHOLOGŮ


Foto: Hanka Kupková, předsedkyně FOD


Nadační fond 2091 a jeho projekt Granter podepsali 17. května 2023 důležitou grantovou smlouvu s Fondem ohrožených dětí - Klokánek o finanční podpoře. Tato smlouva umožní Nadačnímu fondu 2091 poskytovat finanční prostředky FOD - Klokánku za účelem dofinancování platů psychologů pracujících v této organizaci.FOD - Klokánek je organizace, která se zaměřuje na pomoc a péči o děti v obtížných životních situacích. Jedná se o zařízení poskytující dočasný domov pro opuštěné, zneužívané nebo jinak ohrožené děti. Psychologové zde hrají klíčovou roli při poskytování odborné podpory a terapie těmto dětem, které prošly traumatickými zážitky.


Nadační fond 2091 je organizace, která se zaměřuje v rámci projektu Granter, na podporu a financování v oblasti sociálních a zdravotnických zařízení. Projekt Granter se zavázal finančně podporovat FOD - Klokánek měsíčně částkou 40 000 Kč a přispívat zejména na doplácení platů psychologů, což umožní udržet kvalifikované odborníky ve FOD - Klokánku a zajišťovat kontinuitu poskytovaných služeb.


Za Nadační fond 2091 máme z této spolupráce radost. Tato podpora je v souladu s naším posláním a cílem pomáhat a zlepšovat životy těch nejzranitelnějších členů společnosti.

Comments


bottom of page