top of page

STARTUJE PROJEKT GRANTERNadační fond 2091 představuje svůj nový projekt nazvaný Granter, zaměřený na poskytování finanční podpory ve zdravotní péči dětských pacientů v České republice.


Tento projekt se soustředí na financování a doplácení platů psychologů na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, stejně jako ve Fondu ohrožených dětí - Klokánek, který se zabývá péčí o děti v obtížných životních situacích. Granter také kompletně financuje pracovní pozici data managera na Klinice dětské onkologie v FN Brno.
Dětská hematologie a onkologie je obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou dětských pacientů s krevními chorobami a rakovinou. Pro tyto mladé pacienty je psychologická podpora klíčová při jejich léčebném procesu. Projekt Granter poskytuje finanční prostředky na doplácení platů psychologů pracujících na Klinice dětské hematologie a onkologie v FN Motol. Tato podpora umožňuje týmu psychologů poskytovat individuální terapii, emocionální podporu a psychosociální poradenství dětem a jejich rodinám. Díky této péči se pacienti lépe vyrovnávají s náročnou léčbou a snižuje se psychické zatížení spojené s nemocí.Podpora dětských psychologů ve Fondu ohrožených dětí - Klokánek


Fond ohrožených dětí - Klokánek je organizace, která poskytuje pomoc dětem, které se ocitly v těžkých životních situacích, jako je například násilí, zneužívání nebo zanedbání. V těchto případech je klíčové, aby děti měly přístup ke kvalifikovanému dětskému psychologovi, který jim pomůže zvládat trauma a emocionální obtíže. Projekt Granter podporuje Fond ohrožených dětí - Klokánek tím, že doplácí platy dětských psychologů. Tímto způsobem mohou děti získat terapeutickou podporu a prostřednictvím terapie se postupně lépe vyrovnat se svými obtížnými životními zkušenostmi.Financování pracovní pozice data managera na Klinice dětské onkologie FN Brno


Správa dat je klíčovým aspektem moderní medicíny a výzkumu. Projekt Granter kompletně financuje pracovní pozici data managera na klinice dětské onkologie v FN Brno. Data manager je odborník, který se specializuje na správu a analýzu zdravotnických dat. Tímto způsobem je zajištěna efektivní a kvalitní správa dat pacientů, což umožňuje lékařům a vědcům získávat cenné informace, které mohou vést k lepšímu porozumění onemocněním, léčbě a zlepšení výsledků léčby u dětských pacientů.Další cíle projektu Granter


Projekt Granter si klade za cíl neustále posilovat svou snahu v pomoci na potřebných místech a rozšiřovat částky finanční pomoci. Jedním z hlavních cílů je rozšíření dosahu projektu, aby bylo možné poskytnout pomoc na co nejvíce potřebných místech.


Granter zajistí, že peníze budou co nejrychleji a spravedlivě doručeny těm, kteří je nejvíce potřebují. Důležitou součástí tohoto procesu je také důkladná a pečlivá kontrola podpořených institucí, aby byla zajištěna jejich oprávněnost a účinnost.


Rozšiřování cílů a aktivit projektu Granter je zásadním krokem k dosažení trvalejšího a udržitelného vlivu na potřebné oblasti.


Comments


bottom of page