top of page

GRANTER V ROCE 2023: NEJEN PODPORA OHROŽENÝCH DĚTÍV roce 2023 se pomoc, kterou hradí projekt Granter pro ohrožené a nemocné děti, projevila v konkrétních číslech a úspěších.


Projekt Granter podporuje odbornou pomoc nemocným a ohroženým dětem. Ve spolupráci s různými zdravotnickými zařízeními a neziskovými organizacemi zlepšuje kvalitu života nejen těchto dětí, ale i jejich rodin.


Pomoc nemocným dětem v Motole


V průběhu roku 2023 jsme zásadně podpořili oddělení dětské onkologie a hematologie v nemocnici Motol. Částka ve výši 480 000 Kč pomohla uhradit platy psychologů, kteří pečují jak o dětské pacienty, tak o jejich rodiny.


Dalších 488 830 Kč šlo na rekonstrukci samotného oddělení. Děti, jejich rodiny i personál tak teď mohou pobývat v moderním a komfortním prostředí.


Dětská onkologie a hematologie v Motole před rekonstrukcí hrazenou projektem Granter
Před rekonstrukcí

Dětská onkologie a hematologie v Motole po rekonstrukci hrazené projektem Granter
Po rekonstrukci

Hřiště pro děti z Klokánku


Projekt Granter postavil také hřiště pro děti chomutovském Klokánku, a to za 396 505 Kč. Tamní děti tak teď mají prostor, kde si mohou hrát a rozvíjet se. Fondu ohrožených dětí jsme přispěli 440 000 Kč na platy dětských psychologů. Klokánek v Hostivici od nás obdržel 94 015 Kč na mzdy tzv. tet a strýců, kteří pečují o ohrožené děti.

Podpora onkologie v Brně


Další podpora směřovala do Fakultní nemocnice Brno, konkrétně na oddělení dětské onkologie. Částka 480 000 Kč pomohla zaplatit data manažery. Ti hrají klíčovou roli při správě a analýze dat, které jsou potřeba k efektivnějšímu průběhu léčby.


Efektivně a transparentně


Projekt Granter v roce 2023 pomohl dětem v Česku celkovou částkou 2 379 350 Kč. Peníze se využily transparentně a efektivně: zaplatily nutný odborný personál, rekonstrukci a stavbu nových zařízení – vše pro větší pohodu a lepší léčbu dětí.


Projekt Granter obdržel většinu darů od Nadačního fondu 2091. Dalším dárcem se stala advokátní kancelář AK SCHEJBAL, které patří velké poděkování za podporu ve výší 50 000 Kč. Díky dárcům projekt Granter může plnit důležitou roli v podpoře těch, kteří pečují o ty nejvíce potřebné – nemocné a ohrožené děti.


Chcete podpořit projekt Granter? Stáhněte si dárcovskou aplikaci VAKOVAKO.

Comments


bottom of page