top of page

GRANTER ZAFINANCUJE POZICI DATA MANAGERA V FN BRNONadační fond 2091 v rámci projektu Granter a Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) se nedávno spojily a podepsaly grantovou smlouvu, která zajistí měsíční financování 40 000 Kč pro jednoho data managera na Klinice dětské onkologie. Tato spolupráce je zaměřena na zlepšení péče poskytované dětem s onkologickým onemocněním prostřednictvím lepší správy a analýzy dat.


Data management hraje klíčovou roli v lékařském výzkumu a v poskytování kvalitní zdravotní péče. Data manager se specializuje na sběr, organizaci, ukládání a analýzu dat, která jsou klíčová pro výzkum a léčbu dětských pacientů s rakovinou. Tímto způsobem může přispět k vylepšení diagnostiky, léčby a dlouhodobého sledování výsledků.


Spolupráce s FN Brno na financování data managera na Klinice dětské onkologie je dalším krokem směrem k zajištění lepšího a komplexnějšího přístupu k péči o dětské pacienty s rakovinou.


Podpisem této smlouvy se Nadační fond 2091 zavázal k pravidelnému měsíčnímu financování data managera na Klinice dětské onkologie FN Brno. Finanční prostředky poskytnuté touto spoluprací budou využity na mzdu a další náklady spojené s tímto pracovním místem. Tím bude zajištěna kontinuální podpora pro správu dat a zpracování informací, které jsou nezbytné pro efektivní péči o pacienty.


Obě strany vyjádřily své nadšení z této spolupráce a doufají, že bude mít pozitivní vliv na děti s onkologickým onemocněním a jejich rodiny. Společné úsilí Nadačního fondu 2091 a FN Brno přispěje ke zlepšení výsledků léčby.

Comentários


bottom of page