top of page

GRANTER PODPOŘÍ PSYCHOLOGY V FN MOTOLNadační fond 2091 v rámci projektu Granter a FN Motol podepsali dne 14. dubna 2023 grantovou smlouvu, která se týká dofinancování platů psychologů na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Tato spolupráce je zásadní pro zajištění kvalitní psychologické péče pro děti trpící hematologickými a onkologickými onemocněními. Granter podporuje platy psychologů měsíčně částkou 40 000 Kč.


Smlouva, podepsaná mezi Nadačním fondem 2091 a Fakultní nemocnicí Motol, má za cíl finančně motivovat psychology pracujících na klinice. Psychologická péče je nedílnou součástí komplexního léčebného procesu pro děti s hematologickými a onkologickými diagnózami, které čelí náročnému a často dlouhodobému léčení. Doplácení platů psychologů umožní zajistit, že kvalifikovaní odborníci budou mít dostatečnou motivaci a zázemí k poskytování odborné podpory pacientům a jejich rodinám. Psychologové na klinice mají klíčovou roli při pomoci dětem a to jak po psychické, tak po emocionální stránce. Poskytují nezbytnou podporu a terapeutickou péči, která přispívá k celkovému blahobytu pacientů.


Spolupráce s FN Motol je jen jedním z mnoha projektů, které fond podporuje, a jeho cílem je zlepšit kvalitu pomoci pacientům a jejich rodin.


Díky finanční podpoře Nadačního fondu 2091 budou psychologové na klinice moci nadále plnit svou klíčovou roli v léčebném procesu. Jejich práce pomáhá dětem překonávat obtíže, zvyšovat jejich psychickou odolnost a zlepšovat celkový výsledek jejich léčby.


Spolupráce mezi Nadačním fondem 2091 a FN Motol na podpoře doplácení platů psychologů na klinice dětské hematologie a onkologie je ukázkou toho, jak společným úsilím a partnerskou spoluprací lze poskytnout lepší péči pro děti s vážnými onemocněními.

Comments


bottom of page